Author's Posts

Poslednjih godina toliko priče o menadžerima, toliko hvale u stilu ja sam menadžer.  A menadžmenta ni u tragovima 🙂

Moloko – Sing It Back

Molim vas dozvolite mi da konačno kažem šta je menadžer, kao i koje poslove on obavlja.

Prva ključna stvar je što se menadžer ne bavi operativnim poslovima. Za njega rade drugi ljudi.

On definiše cilj, organizuje ljude, razvija HR politiku koja kao motivacioni faktor podržava realizaciju cilja, zatim vodi ljude, motiviše ih, podržava, razvija,

Read more

Resursi 😉

Prva asocijacija kada pomislim na resurse za mene je – da li ću uspeti  izdržati sve to što me čeka. Razmišljajući na temu zašto se tako osećam, shvatila sam da su moji ciljevi vrlo često na granici mogućeg i da u dovoljnoj meri ne uključujem druge ljude u ostvarivanju cilja. I sada uvodim promene u toj oblasti i mogu da vam kažem, ide mi. Prepoznala sam da u zavisnosti kako se postavite prema ljudima, i kako ih uključujete, dešavaju se i promene koje zahtevate.

Vreme

Read more

E, to bih volela i ja da znam 🙂

Svakako da možemo predviditi osnovne promene koje su nastale kao posledica ostvarenja samog cilja,  i to samo ukoliko smo temeljno pre realizacije ciljeva  odgovorili na sledeća pitanja…

Kako će se ostvarenje cilja odraziti na mene samu/og?

Kako ću se osećati?

Kako ću izgledati?

Kako sebe vidite u momentu kada ste realizovali cilj? Opišite sebi to što vidite.

Kako se nosite sa tim što vidite?

Da li ste zadovoljni: potpuno, delimično ili sumnjate?

Read more

Jedna od najvažnijih osobina neophodnih za realizaciju bilo kog cilja, malog ili velikog je verovali ili ne:) samostalnost.

Samostalna akcija.

Svakako svaki čovek deluje kroz resurse i druge ljude, ali akcija se planira nezavisno od drugih i ne zavisno od tačno definisanih okolnosti. Definicija menadžera – Menadžer upravlja u datim okolnostima. Vidite ne u idealnim, ne u tačno određenim, već u datim. Kakva god da je situacija potrebno je rešiti. I kada imate smanjen budžet, i nedovoljan

Read more