Asertivnost

U poslednje vreme, razmišljajući o tekstovima koje sam pisala, stekla sam utisak da sam najvažnije rekla i da je ostalo primena. Dok slažem materijal za ovu knjigu najčešće mislim: „Šta je najvažnija aktivnost u životu i radu? Šta zaista ima smisla primenjivati?‟

Za proboj bilo koje vrste, za lični napredak, najvažnije je suočavanje i istrajnost. To će sigurno dovesti do rešenja. Da spustimo sa apstraktnog na praktični nivo,

Read more

Interesuje me d ali ste do sada razmišljali o tome da kada kažete NE vi ste u stvari rekli DA za ono što vi želite.
Vrlo često su ljudi spremni da prave kompromise, i to je ok u granicama naših uverenja, stavova i vrednosti. Međutim kada kažete DA a to prelazi vaše granice, nastaje unutrašnji konflikt nepovezanosti sopstvenog integriteta. I tada čovek ne samo što nije zadovoljan već nije to on, već samo refleksija tuđih potreba i zahteva. Strašno. U tome

Read more

Kada pomislim na kominikaciju u pravcu unapređenja prva asocijacija je nerazumevanje, a druga borba za dominaciju nad sagovornikom. I odlučih da popričamo o asertivnosti.

Verujem da većina koja potiče iz društvenih struka zna šta je asertivnost, ali nije na odmet da je definišemo 😉

Asertivnost podrazumeva istovremeno samopoštovanje i poštovanje drugih. Za lakše razumevanje upotrebila bi postavku životnih pozicija iz transakcione analize(TA):

JA SAM OK – TI SI OK – Ja

Read more