Ciljevi

Resursi 😉

Prva asocijacija kada pomislim na resurse za mene je – da li ću uspeti  izdržati sve to što me čeka. Razmišljajući na temu zašto se tako osećam, shvatila sam da su moji ciljevi vrlo često na granici mogućeg i da u dovoljnoj meri ne uključujem druge ljude u ostvarivanju cilja. I sada uvodim promene u toj oblasti i mogu da vam kažem, ide mi. Prepoznala sam da u zavisnosti kako se postavite prema ljudima, i kako ih uključujete, dešavaju se i promene koje zahtevate.

Vreme

Read more

E, to bih volela i ja da znam 🙂

Svakako da možemo predviditi osnovne promene koje su nastale kao posledica ostvarenja samog cilja,  i to samo ukoliko smo temeljno pre realizacije ciljeva  odgovorili na sledeća pitanja…

Kako će se ostvarenje cilja odraziti na mene samu/og?

Kako ću se osećati?

Kako ću izgledati?

Kako sebe vidite u momentu kada ste realizovali cilj? Opišite sebi to što vidite.

Kako se nosite sa tim što vidite?

Da li ste zadovoljni: potpuno, delimično ili sumnjate?

Read more

Jedna od najvažnijih osobina neophodnih za realizaciju bilo kog cilja, malog ili velikog je verovali ili ne:) samostalnost.

Samostalna akcija.

Svakako svaki čovek deluje kroz resurse i druge ljude, ali akcija se planira nezavisno od drugih i ne zavisno od tačno definisanih okolnosti. Definicija menadžera – Menadžer upravlja u datim okolnostima. Vidite ne u idealnim, ne u tačno određenim, već u datim. Kakva god da je situacija potrebno je rešiti. I kada imate smanjen budžet, i nedovoljan

Read more

Kada razmišljam o veličini postavljenih ciljeva, obuzme me uzbuđenje. Ciljevi koji su mi izgledali kao gotovo nemogući, oni su me najviše inspirisali. Ali nije to bila samo njihova veličina, odnosno složenost realizacije, već je suština bila da sam te ciljeve želela bezrezervno. Želim sada da sa vama podelim sledeća saznanja uz muziku http://www.youtube.com/watch?v=z8rQ575DWD8

Ne znam da  li ste čuli za psihologa Mihaly

Read more

Vrlo često kada se ljudima pomene tema ciljevi, ljudi odreaguju sa nekom težinom i mukom u stomaku. Šta sada još i to! Razmišljajući o svom prethodnom iskustvu i ljudima koje sam upoznala i sa kojima sa pričala o ciljevima, shvatila sam da prvi problem koji se javlja je što ljudi postavljaju sebi ciljeve koje ustvari ne žele.

Da vidimo šta je ono što se ne želi?

Najčešće se ne želi preći put koji potrebno da bi se došlo do cilja. Za ostvarenje bilo kog cilja potrebna je samodisciplina,

Read more