Menadžment

Danas ispunjavam želje.

Želeli ste da napravimo paralelu između menadžera i lidera.

Hajde da to uradimo :)!

Lider je osoba koja daje značenje dešavanjima, promenama i informacijama koje su oko nas.

On pravilno tumači i objašnjava šta se oko nas dešava i kreira viziju kao odgovor na moguće buduće stanje (predikcione veštine).

Lider gleda daleko u horizont.

Menadžer se bavi realizacijom, oči su mu uprte u sadašnjost u ostvarenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, vizija mu je samo orjentir,

Read more

Kao što smo do sada više puta spomenuli. Menadžer je zaposlen u organizaciji da realizuje ciljeve svog sektora (srednji menadžment) ili  ako mislimo na top menadžment njihov zadatak je da realizuje ciljeve više sektora koji su mu po organizacionoj šemi dodeljeni, odnosno ako govorimo o generalnom direktoru njegov zadatak je da ostvari strateške ciljeve kompanije kroz celu organizaciju.

Read more

Kada razmišljate o organizaciji neka vas vodi pitanje:

Kako ću najbolje ostvariti  cilj?

Sada definišite i razložite termin najbolje – šta znači najbolje za organizaciju u kojoj radite?

Uzimajući u obzir da svaka organizacija ima svoje specifične standarde izvršenja i organizacionu kulturu koja definiše način kako se posao obavlja u kompaniji, to morate sami definisati ja ću vam pomoći u tome na kraju ovog posta.

Koji su parametri ili reperi termina najbolje organizacije u realizaciji

Read more

Živele ideje koje menjaju stvarnost na bolje.

I dok  ideja ne ugleda svetlost dana u realizaciji osećam se Da radim u rudniku …

Ideja treba da ima svoju težnju u višoj ideji, ili tačnije rečeno treba da ima uporište u većem cilju.

Operativni menadžment se bavi realizacijom postavljenih strateških ciljeva. Vrlo često se u praksi strateški i operativni menadžment mešaju, ali ne na pravi način.

Od srednjeg menadžmenta se očekuje da postavi strateške ciljeve …

Srednji menadžment

Read more

Poslednjih godina toliko priče o menadžerima, toliko hvale u stilu ja sam menadžer.  A menadžmenta ni u tragovima 🙂

Moloko – Sing It Back

Molim vas dozvolite mi da konačno kažem šta je menadžer, kao i koje poslove on obavlja.

Prva ključna stvar je što se menadžer ne bavi operativnim poslovima. Za njega rade drugi ljudi.

On definiše cilj, organizuje ljude, razvija HR politiku koja kao motivacioni faktor podržava realizaciju cilja, zatim vodi ljude, motiviše ih, podržava, razvija,

Read more