Resursi

Resursi 😉

Prva asocijacija kada pomislim na resurse za mene je – da li ću uspeti  izdržati sve to što me čeka. Razmišljajući na temu zašto se tako osećam, shvatila sam da su moji ciljevi vrlo često na granici mogućeg i da u dovoljnoj meri ne uključujem druge ljude u ostvarivanju cilja. I sada uvodim promene u toj oblasti i mogu da vam kažem, ide mi. Prepoznala sam da u zavisnosti kako se postavite prema ljudima, i kako ih uključujete, dešavaju se i promene koje zahtevate.

Vreme je za malo muzike …

Identifikujte resurse koji su vam potrebni da bi ostvarili cilj …

Vreme


Koliko vremena  mi  je potrebno? Kada ću koristiti to vreme? Kako ću obezbediti dodatne sate na dnevnom nivou koji su mi nephodni?

Količina vremena  je u velikoj meri povezana sa kvalitetom organizacije realizacije cilja. Najvažnija stvar u organizaciji realiazacije je odvojiti dovoljno vremena za promišljanje i proveru osnovnih postavki. Žurba i skraćivanje vremena u samom startu dovodi  do velikog usporavanja i nepripremljenosti u realizaciji ciljeva. Zato odvojite vreme i proveravajte  način koji ste odabrali za realizaciju cilju. Sagledajte njegove propuste i rizike i razmislite kako ćete iste minimalizovati. Može se desiti da nakon analize dođete do zaključka da je način koji ste odabrali neadekvatan.Odlično! Zato što još niste ni krenuli, loše je kada vam se to desi na putu do cilja. Tada morate rešavati posledice. Znači pristup – ko muva bez glave – ne vodi ka cilju.

Potrebno znanje, veštine i stavovi


Prvo pitanje koje je potrebno da sebi postavite je: Šta ne znam? Da li mogu nadohnaditi taj raskorak u znanju i kako ? Ako shvatite da ne  možete, idete dalje.  Da li je potrebno da to znanje dobijem kroz angažovanje drugih ljudi? Kada shvatite da su vam određena znanja ključna a da ih vi nemate, tada morate angažovati druge ljude.  Sve vreme razmišljajući o znanju i veštinama pratite svoje stavove i stavove drugih ljudi koje nameravate angažovati  – slažem li se ja sa tim, slaže li se on/ona/oni sa tim? Važno! Ukoliko ne postoji adekvatan stav a postoji znanje, opet nemate ništa, realizacija će biti mučna i iscrpeće vas potpuno. Tada nastavljate dalje i trudite se da u najvećoj mogućoj meri  dobijete kod sebe i drugih ljudi potrebno znanje, veštine i stavove. Nadohnađivanje nedostatka u tim oblastima u toku realizacije, je užasno složen posao i teško ga je ostvariti. Moguće je, daleko od toga, ali kada jednom prođete na taj način mislim da vas drugi put sigurno neće mrzeti da podrobno sve identifikujete i obezbedite resurse u znanju , veštinama i stavovima pre nego što uskočite u realizaciju.

Budžet


Definišite potreban budžet, dinamiku isplate i sagledajte najbolji način. Najveće uštede u budžetu imate kada u realizaciji cilja angažujete prave ljude i stavite ih na pravo mesto i onda sa njima upravljate na način koji odgovara ljudima i situaciji (situaciono rukovođenje).  Vrlo često tada nemate samo uštede budžeta, već imate i dodatnu vrednost, koja se u takvoj konstelaciji manifestuje kao poklon, kada se rade prave stvari na pravi način. Rukovođenje će svakako biti jedna od tema kojoj ćemo posvetiti dužno poštovanje u kategoriji menadžment.

Vreme, znanje, veštine i budžet su osnovne determinante potrebnih resursa, bez kojih nije moguće uspeti.  Savakako da postoje i drugi resursi, ostavljam vam prostor da ih dodate kroz komentare.

Ne zaboravite da tokom realizacije planirate promene, koje će se sigurno desiti i zato morate planirati dodatne i alternativne resurse u svakoj pomenutoj oblasti. Razvijajte različite scenarije i pripremajte se za rešanje – šta ako?

Najvažniji stav koji kod sebe čovek treba da neguje je: Šta god da se desi doskočiću promeni, sagledaću je kao izazov i prihvatiću postojanje dodatnih problema, tako što ću se sa njima suočiti i rešavati ih: samostalno i uz pomoć drugih ljudi na sopstvenu inicijativu.

Ne zaboravite to je vaš cilj,  vredan vam je, i zato se potrudite.

Isplati se 🙂

Ćaos

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*