Uložite sebe u mentorstvo

Ukoliko razmišljate o sutrašnjici, i o tome kako ćete sutra ostvarivati ciljeve, kako da budete još produktivniji, kvalitetniji i uspešniji jedan od načina je da razvijate ljude sa kojima svaki dan radite. Koliko je jak vaš tim toliko ste jaki i vi kao vođa tima. U redu, odakle da krenete? Od pitanja. Pitanja razvijaju mišljenje, analizu, sintezu i omogućavaju vam da napravite iskorake. Pitanja vas vode u procesu posmatranja dok proveravate svoje pretpostavke. Ako me pitate koja je jedna od osnovnih veština uspešnog rukovodioca, lidera, vođe tima reći ću vam sposobnost postavljanja pitanja ili Zapitanost. Da bi išli napred potrebno je da pitamo, proveravamo, sumnjamo, razvijamo kritičko i divergentno mišljenje. Kako ne bi slučajno došli u stanje da mi sve znamo i da smo kao profesionalci dovršeni. To je kraj razvoja. I molim vas ne upadajte u zamku da nemate vremena da radite sa svojim ljudima, zato što ću vam upravo sada reći kako imate. Kada nastane problem gubite sate da bi ga rešili, nekada i dane, a da ste razvijali svoje ljude to ne bi bilo ni 50% vremena koje ste upravo utrošli na rešavanje problema. Zaključak je da je mentorstvo preventivni pristup, nešto što je važno ali nije hitno, ali ukoliko se ne radi tada preostaje samo da se požari gase. A vreme? Vidite koliko ga ima. Stvar je samo sagledavanja prioriteta i poznavanja nekih fundamentalnih istina.

Naučite da posmatrate tako što ćete prvo definisati pitanja na koja su vam potrebni odgovori:

Šta kolega radi/ne radi efektivno/efikasno? ( efikasno = pravi način, efektivno = prave stvari)

Kako njegov rad utiče na njega samog – performanse?

Kako njegov rad utiče na druge kolege u timu?

Šta je ono što nedostaje kolegi da imao bolje performanse?

Šta je kod kolege odlično i kome bi mogao da pomogne da unapredi svoje performanse?

I ključno pitanje – šta od svih ovih ponašanja generiše moj stil komunikacije, ophođenja, rukovođenja?

Šta ja kao neko ko vodi svoje ljude podstičem? Kako to radim?

Šta sputavam?

Nerealna očekivanja?

Da li koristim sopstvene performanse kao standard za ocenjivanje drugih? – pogrešno

Ljudi imaju različitu motivaciju, ambicije i sposobnosti, koje su to tačno?

Osećanja koja vas sprečavaju da budete objektivni?

Možda se osećate frustruiranim ili besnim u odnosu na ponašanje kolege i niste u mogućnosti da objektivno sagledate

Niste dovoljno slušali?

Možda vam je samo bitno da se uradi što pre, i na način kako ste vi to zamislili i samo ste taj pravac pratili i sada ne znate gde je problem – kod kolege i/ili u postavljenoj  konkretnoj situaciji, očekivanom rezultatu

Niste dovoljno hvalili podređene/ pravovremena povratna informacija, da li postoji?

Da li sam se setio da pružim pozitivne povratne informacije nakon obavljenog zadatka?

Da li sam odmah skrenuo pažnju na nedostatke? Da li sam zapitao zašto su oni nastali i kako zaposleni misli da ih otkloni?

Da li sam tražio korektivni plan u određenom vremenskom roku?

Da li se ponašam u skladu sa onim što propagiram?

Budite iskreni prema sebi. I dozvolite ljudima da vam kažu istinu o vama samima. Čovek nije u stanju da objektivno i realno sagleda sebe.

Verujte tim je uvek refeleksija onog koji vodi svoj tim, sećate se, pričali smo dosta o tome. I koliko god čovek odbija da prihvati neke istine, iste ga čekaju iza ćoška samo prerušene.
U momentu kada poželite da pružite mentorski rad, ne sagledavajte samo kolegu, krenite prvo od sebe i svog ponašanja. Mi smo stalno u interakciji, i kao što svaki tim ima neku svoju subkulturu ista se uklapa u organizacionu kulturu i potrebno je otkriti veze. U mentorskom radu potrebno je  kolegi dati podršku, da motivisati ga i vrlo često  mu pomoći da reši neke probleme. Učite ga mehanizmima i pronicipima, učite ga kako vi razmišljate i tražite njegovo mišljenje. Kao što vi otvarate vidike njemu tako će i povratna informacija kolege otvoriti vama vidike, ne dozvolite sebi da vaša komuniakcija ide samo u jednom smeru. Niko od nas nije najpametniji, niti sve zna. Saradnja i razmena je ključ unapređenja.

Mentorstvo možete da organizujete struktuirano, da se viđate sa ljudima  jednom nedeljno ili jednom mesečno ili nestruktuirano spontano kada se ukaže potreba. Važno je shvatiti: Mentorstvo je jedan kontinuiran proces i ne očekujte da rešite problem jednim mentorskim susretom/časom. Uzimajući u obzir ovu istinu mentorstvo shvatite kao proces i bez obzira na godine iskustva, svako može biti mentor svakome u različitim oblastima. Nijedan profesionalac nije izbalansirano razvijen u svakoj oblasti. Naša karijera kao i izazovi koje smo rešavali u prošlosti i koje sada rešavamo su nas oblikovali na određeni način, a taj način nije celovit. U nekim oblastima možda i jeste ali verujte u mnogim oblastima nije. Važno je spoznati gde smo sada i definisati šta je potrebno još razvijati. Rešenje kreće od nas samih a ne od spoljnih okolnosti. I zato ohrabrujem vas da razmišljate u pravcu kako vi možete na vašem radnom mestu razviti mentorstvo u skladu sa ciljevima vaše firme, i vaše organizacione kulture. Osnovni princip koji je dobro da pratiti u mentroskom radu je: Otkriću, podržaću, pomoći ću, dopusti ću iskrenu i dvosmernu komunikaciju i zajedno ćemo ostvariti izazove koji su pred nama 🙂 Ne želim da vam dajem operativni segment. Zašto? Zato što tada ljudi ne shvate suštinu već prate šablone (template). Kada se shvati suština vi ste sposobni da u skladu sa trenutnom situacijom kreirate šablone koji vam trebaju. Oslobodite um od postojećih šablona. Kreirajte sopstvene. Tako što ćete proniknuti u suštinu i u zavisnosti šta se traži kreiraćete šablone koji su odgovor na zadatu temu.

Recite mi da li ste do sada primenjivali mentorski rad a da možda niste znali da se to tako zove?

Sa kojim problemima ste se susreli u mentorskom radu? Kako ste ih rešili?

Imate li možda problem da ljudi ne žele da uče i da se razvijaju?

Čujemo se uskoro … do tada puno pozdrava i naravno pitajte ono što vas zanima 🙂

Sandra

 

2 Comments, RSS

  1. Marina 13.09.2011. @ 12:08

    Ja sam bila mentor na nesvesnom nivou. Kroz tvoj tekst sam shvatila da volim da komuniciram na taj nacin sa ljudima, da pruzam i prihvatam znanje. U svojoj „parksi“ sam sretala lude koji su jako spremni da prihvate mentorstvo, ali je bilo i oih koji nisu spremni da na taj nacin prihvate nove ideje.
    U svakom slucaju, odlican post!

  2. Sandra 13.09.2011. @ 12:33

    Mentorstvo je samo specifičan način ciljne komunikacije koji obezbeđuje neophodnu podršku da se napravi korak napred.
    Hvala 😉

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*