Organizacija kao funkcija menadžera

Kada razmišljate o organizaciji neka vas vodi pitanje:

Kako ću najbolje ostvariti  cilj?

Sada definišite i razložite termin najbolje – šta znači najbolje za organizaciju u kojoj radite?

Uzimajući u obzir da svaka organizacija ima svoje specifične standarde izvršenja i organizacionu kulturu koja definiše način kako se posao obavlja u kompaniji, to morate sami definisati ja ću vam pomoći u tome na kraju ovog posta.

Koji su parametri ili reperi termina najbolje organizacije u realizaciji cilja u opštem smislu?

Brzina – definisati optimalnu brzinu – najbrže ne znači da je najbolje, setite se perioda inkubacijehttp://www.sandraprvulovic.com/kreativnost/biti-kreativan-u-zoni-komfora-izaziva-frustraciju Rok mora biti određen, ukoliko rok ne postoji, postoji verovatnoća da se cilj nikada neće realizovati, ili će realizacija doći u periodu kada već „ gori“.

Definište korake i clj svakog koraka koji vodi do cilja hronološkim međuzavisnim redom – da bi mogli da pratite ljude i proces rada u toku realizacije cilja.

Sada je vreme da definišite ko čini vaš tim – da vas podsetim ljude birate po dva parametra:

Znanje – u oblasti u kojoj se cilj realizuje. U znanje spadaju i veštine. Veštine su iskustveno znanje. Kada neko priča o sebi da zna, zapamtite to je priča. Vama treba rezultat u radu. Proverite znanje kroz zadatak. Važno je znati šta, ali znati šta i kako je ono što vama treba. Bez znati kako uraditi  u skladu sa zahtevanim kvalitetom i utroškom vremena je posebna dimenzija. Koja jedino čini da posao bude obavljen.

Motivacija  – kod motivacije postoje dva aspekta – čoveka može da istovremeno da motiviše cilj, ali posao i operativni zadaci da ga ne motivišu – ta specifična situacija zahteva visok stepen umešnosti u rukovođenju, gde će vaš naglasak biti na cilju. Uzimajući u obzir da menadžer ostvaruje ciljeve u datim okolnostima, na vama će biti da rešite sve prepreke na putu da bi ostvarili cilj. Razlikujemo dve materijalnu i nematerijalnu motivaciju. Potrebne su obe. Iskustveno vam kažem ukoliko kreirate iskren, otvoren i fer odnos prema ljudima koje vodite i borite se istovremeno za ciljeve kompanije, svoju karijeru i ljude i trudite se da sva tri segmenta postavite kroz win-win odnos, ljudi će to prepoznati i poštovaće vas i verovaće vam. Zapamtite menadžera ljudi mogu da vole ili ne vole, na vama je da budete fer i da donosite odluke koje ne ugrožavaju ni jednu stranu. Sve dok vaše rešenje ugrožava jednu od te tri strane, tu je slaba karika i ona puca, kad tad. Zato samo promišljeno. Bez ishitrenih odluka i toliko spominjane „gužve“ da ne bi nastala zaista „frka“ ;).

Dovoljno je da sprovedete samo ova tri principa i dobićete fenomenalnu organizaciju, koja ide napred.

Kako da definište način rada u vašoj kompaniji koja je određena vrednostima koje upravljaju organizacionom kulturom?

Postavljajući sledeća pitanja:

Da li se u mojoj organizaciji ceni inovativnost?

U zavisnosti da li je odgovor da ili ne to će odrediti vašu organizaciju posla.

Ako se inovativnost ceni , inovirajte proces rada u skladu sa efikasnošću i efektivnošću.

Ako se inovativnost ne ceni, uradite organizaciju rada slično kao što su je radili i pre vas. Znači čuveni princip „copy-paste“ ;(.

Ako je u vašoj kompaniji brzina presudna na uštrb kvaliteta, uradite što brže.

Ako se u vašoj kompaniji poštuje formalna komunikacija i hijerahija ne pomišljajte da je zaobiđete.

I tako dalje … sagledajte šta se ceni i poštuje i to pružite u načinu kako će organizovati i realizovati cilj.

Ukoliko se ne slažete sa vrednostima organizacione kulture u kompaniji u kojoj radite, sagledajte meru ne slaganja i procenite kako ćete to da „poneste“.

Organizaciona kultura se najteže menja u kompanji, moguće je promeniti ukoliko to želi vlasnička struktura, a istu podržava stanje na tržištu i potencijal zaposlenih koji može da iznese promenu u  svom ponašanju.

I zapamtite primarni zadatak menadžera je da misli, osmisli i tek tada da spovede, takođe misleći sve vreme.

Zato budite stalno „on“ kada radite.

http://mworthington.co.uk/jalbum/Mark/Comedy/Dilbert/slides/Dilbert%20Empty%20Mind.jpg

Ćaos.

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*