Planiranje/Svaka akcija kreće od ideje

Živele ideje koje menjaju stvarnost na bolje.

I dok  ideja ne ugleda svetlost dana u realizaciji osećam se Da radim u rudniku …

Ideja treba da ima svoju težnju u višoj ideji, ili tačnije rečeno treba da ima uporište u većem cilju.

Operativni menadžment se bavi realizacijom postavljenih strateških ciljeva. Vrlo često se u praksi strateški i operativni menadžment mešaju, ali ne na pravi način.

Od srednjeg menadžmenta se očekuje da postavi strateške ciljeve …

Srednji menadžment može samo da pruži predlog ili da argumentuje svoje mišljenje, ali teško da može da postavi strateški cilj. Ne zato što nema znanja već zato što najčešće  nema dovoljno informacija ne mislim na učešće na tržištu, konkurentsku prednost, već na indicije i viziju stakeholder-a, koja se ne komunicira jasno ni javno. Uzimajući u obzir da srednji menadžment ne raspolaže  pokazateljima gde se komapanija trenutno nalazi,  niti zna kuda ista treba da ide… U takvoj situaciji strateški cilj se ne može ispravno postaviti kao odgovor na rešenje ili unapređenje određene oblasti. Najbolji rezultat u takvoj situaciji se postiže kada se cilj postavi široko. Opšti cilj uglavnom daje dobre rezultate, ali on ne gađa u centar, niti odgovara konkretnim potrebama. I ono sto je ustvari najvažnije, zadatak srednjeg menadžmenta i nije da postavlja strateške ciljeve to radi top menadžment ili upravni odbor. Srednji menadžment daje pravovremeni feedback i inicira predlog za unapređenje ali ne defeniše strateški cilj, već  raščlanjuje strateški cilj u manje podciljeve i postavlja ih kroz vremenske okvire i odgovara za realizaciju. Zašto vam pričam sve ovo? Vrlo često sam u praksi, radeći sa različitim kompanijama na našem tržištu videla, kako je top menadžment ogorčen i kivan na rezultate srednjeg menadžmenta, a problem je nastao zato što top menadžment nije uradio svoj posao. Nije uradio istraživanje tržišta na pravi način, nije pozicionirao proizvod/e u skladu sa parametrima tržišne niše,… i da ne nabrajam šta sve nije uradio, džabe se trošim. Uglavnom od srednjeg menadžemnta traži prodajne rezultate, verujte nekada su oni zaista nemogući. Sigurno vam je sada sve jasnije, cela organizacija je tesno povezana, I kada bilo ko u lancu ne radi svoj posao, opada produktivnost. Neko mora da osmisli celu strukturu i procese, u protivnom se samo životari, nema iskoraka. Srednji menadzment je refleksija top menadžmenta isto kao što je i tim ili sektor refleksija svog rukovodioca.

Prilikom planiranja o tome treba zaista voditi računa, da se ne bi pobrkali lončići.

U momentu kada imate strateški cilj koji je deo realizacije vizije kompanije, tada nastupa na scenu srednji menadžment da u skladu sa zadatim rokovima i resursima, konkretizuje cilj u podciljeve u odnosu na svoj sektor ili tim.

Važno je da već prilikom planiranja, odnosno postavljanja ciljeva sagledate sve funkcije menadžmenta u startu.

Prvo menadžer odmah razmišlja o organizaciji rada, kako će je postaviti da bi ostvario zadati cilj. Razmišljate o svojim ljudima u dve kategorije:

Procenite koliko imaju znanja (proverite svoje procene u realizaciji cilja) niko nije sveznajući

Koliko su motivisani

Na osnovu ta dva parametra raspoređujete zadatke. Zapamtite za start up realiazaciju cilja, potrebna vam je vanredna timska ambicija i entuzijazam, znanje u tom slučaju podrazumevam.

Zatim odmerite postojeću HR politiku da li može da podrži realizaciju tog cilja ili je potrebno napraviti poseban sistem motivacije?  Predložite koji? Identifikujte šta vam treba.

Zatim demistifikujete koja će vam biti osnovna poluga u rukovođenju. Obratite pažnju tu imate 2 segmenta:

Vi kao vođa prvi morate identifikovati put – pravo, levo desno – od svog tima slušajte predloge, uključite ih, ali vi morate znati i kada oni ne znaju (nelegitimni autoritet rukovodioca). Neophodno je da znate gde vodite ljude. Možete uspešno rešiti i realizaciju cilja ako znate kako ćete realizovati cilj, ali znate da otvoreno razgovarate sa ljudima i izvučete na svetlost dana njihovo znanje i motivaciju i tada sve informacije uvežete u plan realizacije.

Prepoznajte  kod svakog člana tima generički motivator za relizaciju zahtevanog cilja, i osmislite akcije – kako ćete ih držati motivisanim u trenutcima kada se suočavaju sa preprekama za koje veruju da su nepremostive? Sve je premostivo samo se menjaju putevi, resursi i rizici.

Poslednja stvar izuzetno važna i neka vas to nikada ne mrzi da radite -osmislite sistem kontrole. Ljudi se drugačije ponašaju kada znaju da se njihov rad prati i nadzire. Ne pričam o mikromenadžmentu. Već  o povratnoj informaciji u odnosu na zahtevani satandard i rok izvršenja, morate imati osnov za korektivne mere i usmeravanje, u protivnom ćete gasiti požare.

Sve nabrojane parametre imate u glavi kada radite planiranje, čitaj kada postavljate ciljeve. Planiranje je fazno postavljanje ciljeva.

Slobodno pitajte, bilo bi zaista predugačko da sam nastavila dalje.

Know how, show how and know with him – je veliko saznanje kada se dođe do toga.

Ćaos 😉

 

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*