Uncategorized

Rezultatima.
Da baš tako kratko i jasno.

Mislim da je jedna od najvažnijih postavki da rukovodilac shvati i prihvati da nije svemoguć i sveznajući i da to ne očekuje od sebe. Već da traži resurse van sebe, da ih analizira i uklapa u nove koncepte tražeći od ljudi da iskažu svoje mišljenje i stav.
Da bi menadžer izazvao visoku produktivnost, motivisanost, potrebno je da iza sebe ima odluke koje su dovele do željenih rezultata i ljudi će ga slediti. Da vrlo jednostvano.
Ukoliko

Read more