Organizaciona kultura

Kada se ne bi plašili – kako bi naš život izgledao?

Da li ste razmišljali o tome, koliko nam dnevno energije ode na to da se predstavimo u što boljem svetlu, kao što kompetentniji stručnjaci koji su uz to i uravnoteženi i harizmatični, jer biti raspoložen je još jedan od zahteva koji se poslednjih godina prilepio uz uspeh.

Kako bi bilo dobro svu tu igru skloniti sa strane i napraviti okruženje u kome ljudi slobodno komunicaraju šta ne znaju, otvoreno traže podršku, padaju 

Read more

Ljudi čeznu za tajnama o tome šta čini uspešnog kandidata koji će posle intervjua dobiti posao. Kako se on ponašao? Kako je odgovarao na pitanja? Kako se obukao? Ukratko:

Zbog čega je baš on dobio posao?

Odgovor na to pitanje uopšte nije jednostavan. Puno faktora utiče na to da li ćete dobiti posao ili ne. Krenimo redom, jer ipak imam neka uputstva za vas.

Pre nego što odlučite da konkurišete za otvorena radno mesta, pogledajte koji su zahtevi. Budite iskreni prema sebi: „Da li posedujete

Read more

Viši menadžment u kompanijama često ne razume pravi značaj postojanja sektora za ljudske resurse. Ne shvata da sistem upravljanja ljudskim resursima (ili engleski akronim HR) koji imaju ili nemaju nije ništa drugo nego jedan podsistem upravljanja u funkciji ostvarivanja ciljeva organizacija. Plastičnije rečeno: „To je podsistem koji doprinosi upravljanju profitom organizacija.‟

Da li im je svejedno? Da li je svejedno koje će obuke pohađati zaposleni? Da li će ih neko pratiti,

Read more

Svako ima iskustva o značaju stavova koje imamo prema radu. Analiziramo šta su ti stavovi i kako pomažu zaposlenima i kompaniji.

Stavovi imaju tri komponente:

Evaluativna komponenta (osećanja) ono što osećate prema svom poslu, prema šefu, kolegama, nekom konkretnom događaju koji se na poslu desio ili prema celoj karijeri.

Kognitivna komponenta (saznanja na kojima gradite svoja uverenja) je ono u šta verujete, vaše znanje o nečemu. Recimo, skup vaših

Read more

Svako od nas je imao priliku da dođe prvi dan na novi posao i doživi šok na ulazu. Oni koji su često menjali poslove verovatno nemaju problem sa adaptacijom ili naprotiv, možda baš oni imaju, pa zato menjaju poslove na godinu ili dve? Možda su idealisti ili je to samo sticaj određenih okolnosti?

Promena posla je sama po sebi manje-više stresna. Čovek ne treba samo da se prilagodi politici i procedurama nove kompanije, već i da se uklopi sa ljudima sa kojima će raditi. Znate iz iskustva:

Read more

Ukoliko razmišljate o sutrašnjici, i o tome kako ćete sutra ostvarivati ciljeve, kako da budete još produktivniji, kvalitetniji i uspešniji jedan od načina je da razvijate ljude sa kojima svaki dan radite. Koliko je jak vaš tim toliko ste jaki i vi kao vođa tima. U redu, odakle da krenete? Od pitanja. Pitanja razvijaju mišljenje, analizu, sintezu i omogućavaju vam da napravite iskorake. Pitanja vas vode u procesu posmatranja dok proveravate svoje pretpostavke. Ako me pitate koja je jedna

Read more

Change

Kada razmišljam o promenama nameće mi se misao da ništa nije tako sigurno kao promena. I pitam se tada zašto se onda ljudi tako iznenade kada nastupe promene. Kažem promene, zato što kada se desi promena ona prožima mnoge segmente u našem životu i radu i nikada nije izolovana. Da ljudski je da se iznenadimo, uplašimo, zamislimo ili već na neki drugi način odreagujemo – svako na svoj način kada nastupe promene. Promene su usko vezane sa doživljajem stresa.

Read more

I dalje ispunjavam vaše želje prateći vaša interesovanja i potrebe 🙂

Razmišljajući o tome kako ostvariti uticaj na viši menadžment u pravcu unapređenja organizacione kulture došla sam prvo do koraka koji se nikako ne smeju sprovesti barem ne na samom početku:

Zaboravite radikalni pristup – to sigurno neće upaliti veliki su rizici. Setite se da najveći uticaj na stvaranje organizacione kulture imaju vlasnici i najviši menadžment, i da se njihove vrednosti,

Read more

Počećemo sa  …

P.S. Oprostite, nisam mogla da se savladam, jako volim organizacionu kulturu kao temu u njoj izviru sve trajne promene. Ako vam je predugačak tekst podelite pasuse na dane u nedelji :), nemojte odustati  od čitanja šteta je. Zaista.

Opustite se 🙂

Organizaciona kultura je uglavnom vaš osnovni razlog zašto negde želite ili ne želite da radite 😉

Neko je rekao:“ Nisam prihvatio ponudu posla, među nama jednostavno nije bilo hemije!“.

Da nisu se našli. A u čemu se

Read more