Zašto sa nekim rukovodiocem obožavam da radim?

 

Sigurno ste do sada radeći sa različitim tipovima rukovodioca imali priliku da uporedite različite stilove i da sada već imate izgrađen stav na temu sa kojim tipom rukovodioca obožavate 🙂 da radite.

Verujte sve te osobine rukovodioca kao i njegovo ponašanje nije slučajno ( barem se iskreno nadam da nije:), već je osmišljeno i vođeno uzimajući u obzir 4 osnovna faktora  http://www.sandraprvulovic.com/menadzment/rukovodenje-moze-guram

Hajde da pogledamo zajedno šta većina ljudi vrednuje kao nešto što im neverovatno prija u radu sa nadređenim.

Ljudi obožavaju da rade sa menadžerom koji nije najpametniji u svakoj situaciji i u svakom problemu!

Zato što su onda i oni pitani, uvaženi, zato što se njihove ideje i predlozi vrednuju, zato što su na taj način deo tima, a ne puki izvršioci kojima treba mikromenadžment. Svaki menadžer koji iole poznaje menadžement bi bio oduševljen sa tako aktivnim timom, koji je uključen i koji se trudi i nastoji da rešava, bude bolji, prodire u oblasti koje nisu u direktnoj vezi sa njihovim poslom u cilju da sagledaju što širu sliku i daju što bolji doprinos. To se zove posvećenost 🙂

Hajde da razložimo sve determinante koje smo sada naveli.

Ljudi su pitani

Zapamtite niko nije toliko glup da nema šta da kaže kada ga pitate. Kroz pitanja i odgovore vi upoznajete ljude sa kojim aradite, njihova stremljenja, motive, ambiciju i stavove. I ono što je najvažnije vi tada saznajete da li se ljudi sa tim slažu ili ne. I vrlo je važno da to znate i razgovarate sa ljudima sve dok ne dođete do saglasnosti. U protivnom imate Abilenski paradoks (svi kažu važi, a niko ništa ne uradi). Ili imate situaciju Zna ali Neće.

Uvažavanje

Drugim rečima uvažavanje znači, da me moj menadžer poštuje, uvažava moja stanovišta, razmišlja o njima. Ne mora da znači da će ih primeniti, ali znam da će o tome razmisliti. Neće samo proslediti informacije iz jednog uva ka drugom 🙂

Vrednovanje ideja i predloga

Verujte najlakše je raditi copy-paste. Gram mozga za to ne treba. Samo postavite sistem i recite ljudima: Od sada pratite tu trasu i onda ide samo mikromenadžement i završili ste. To je ok za krizne situacije, za situacije gde je neophodno orjentisati svu snagu na izvršenje zadataka ili kada radite sa pripravnicima ili vodite trainee program. Ili u nekoga nemate poverenja pa proveravate. Ali za ljude koji su iskusni to je vređanje njihovog intelekta, samopoštovanja i stručnosti. Vodite računa o ljudima, oni sve računaju i sve pamte. I stite se uvek – kako sejem tako žanjem. Vi kao menadžer jednog sektora ste jedan i imate tim do najviše 7 ljudi. Njih je sedmoro a vi ste 1. Setite se toga i vodite računa o svojim postupcima. Postoji jedan termin – Ključni kritični događaj– a to je 😉 kada se desiti situacija koja je poslednja kap i dolazi do izlivanja; ili je situacija jedinstvena ali ona govori sve, tada vam je jasno gde ste u vrednosnom sistemu kompanije. Odnosno to možete ili ne možete da prihvatite. Svakako vaš odnos prema radu se tada menja na par mogućih načina: 1.radite i dalje ali sa manjim efektom (kvalitetom, kvanitetom), 2. počinjete aktivno da tražite novi posao, 3.razmišljate u pravcu kako da rešite situacije i nastavite na drugom nivou odnosa i uslova.

Ukoliko vrednujete ljude i to im pokazujete i govorite, verujte nema stvari koje ljudi neće hteti uraditi za uspeh tima. I to se ne plaća platom i bonusima, već odnosom. Plata i bonusi su na drugom mestu.

Posvećenost

Je samo posledica predhodno navedenih koraka. Ukoliko imate ponašanje zasnovano na prethodno navedenim vrednostima imate i posvećenost. Tada ljudi hoće 100%. Naravno podrazumevam da znanje nije prepreka.

E a sada jedan mali poklončić, u vidu najave za sledeću temu

Da ne bi pomislili da sa homo centrik želim da obrazložim 4 moguća pristupa:

  1. Orjentacija na ljude
  2. Orjentacija na zadatak
  3. Orjentacija na ljude i zadatak
  4. Orjentacija ni na ljude ni na zadatak

Sve 4 orjentacije treba kombinovati shodno zahtevima same situacije, ciljeva i stanja na tržištu.

Kako čućete sledeće nedelje 😉

Budite mi dobri i veseli.

Ćaos

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*